Sunday, 15 January 2012

PERKARA - PERKARA YANG MENYEBABKAN SYAHADAH SESEORANG TERBATAL / MURTAD

1- Sujud / tunduk kepada berhala secara pilihan sendiri bukan kerana terpaksa
2- Menghina atau memperkecil - kecilkan sesuatu yang dimuliakan oleh agama seperti nama Allah yang mulia, sifat - sifat Allah, al-Quran, hadis Nabi SAW, hukum syarak, rasul - rasul, perintah serta larangan - Nya dan sebagainya..
3- Mengucapkan sesuatu ucapan kekafiran yang biasanya dengan ucapan itu menyebabkan orang menyangka is telah kafir.. Atau terang - terang orang itu mengatakan yang dirinya telah menjadi kafir atau keluar daripada Islam, sedangkan hal keadaannya secara ikhtiari..
4- Perbuatan - perbuatan lain yang menyebabkan boleh terkeluar daripada Islam..Seperti mengatakan yang wajib itu sebaliknya begitu juga yang haram itu halal..
Firman Allah dalam Surah al-baqarah ayat 217 :
Sesiapa yang murtad antara kamu daripada agamanya (agama Islam) kemudian mati dalam kekafirannya itu maka gugurlah segala amalan mereka di dunia dan akhirat. Mereka akan kekal menjadi penunggu neraka dan kekal di dalamnya buat selama - lamanya...